Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Oc.01 - Grundrättigheter

Sök i Oc.01 - Grundrättigheter

Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag

Mänskliga rättigheter - juridiska perspektiv

av Lundberg (red.)
Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag
564 kr

Skillnaden är stor mellan norm och verklighet när det gäller mänskliga rättigheter. För att kunna påverka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna gäller det att förstå denna…

Mänskliga rättigheter - juridiska perspektiv
480 kr

Rätten är ett viktigt verktyg för att realisera idéer om mänskliga rättigheter. Inte minst när människor utsätts för människorätts-kränkningar fyller juridiken en funktion som r…

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Från en säker källa... sanningen om kungaskandalen
216 kr
Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i
19 kr
Finns det inga gränser? : Om satir, massmedier och tryckfrihet
102 kr
Eiendomsbegrepet i den europeiske menneskerettskonvensjon
629 kr
Från en säker källa... sanningen om kun... av Desirée A. ScheinOjämlikhet skadar allvarligt dig själv,... Finns det inga gränser? : Om satir, mas... av Ricki NeumanEiendomsbegrepet i den europeiske menne... av Stig H. Solheim
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d
108 kr
Integritet i en digital värld - sju texter om individ och internet
51 kr
Att arbeta med Barnkonventionen - helt enkelt : en metodhandbok utifrån Barnkonventionens artiklar för ungdomsgrupper
114 kr
Vad är mänskliga rättigheter?
174 kr
Fullständiga rättigheter - Ett försvar... av Johan NorbergIntegritet i en digital värld - sju tex... av Isobel Hadley-Kamptz12-15 årAtt arbeta med Barnkonventionen - helt... av Sanna MohrVad är mänskliga rättigheter? av Hans Ingvar Roth
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn