Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Oa:dd - Metodlära

Sök i Oa:dd - Metodlära

Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

av Elisabeth Doverborg

Fallstudier: design och genomförande

av Robert K. Yin
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
199 kr

Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten …

Fallstudier: design och genomförande
297 kr

Fallstudien är en av de vanligaste formerna av vetenskapligt arbete på grundnivån inom det samhällsvetenskapliga fältet. Boken presenterar fallstudien och går igenom problemform…

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Tricks of the Trade - Yrkesknep för samhällsvetare
186 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun
410 kr
Sociologisk metodik
366 kr
Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet
285 kr
Tricks of the Trade - Yrkesknep för sam... av Howard S. BeckerDen kvalitativa forskningsintervjun av Steinar KvaleSociologisk metodik av Karl-Erik RosengrenIntervjuer : genomförande, tolkning och... av Mats Alvesson
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Kulturanalyser 2:a uppl
286 kr
Kvalitativa intervjuer
264 kr
Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder
346 kr
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
262 kr
Kulturanalyser 2:a uppl av Billy EhnKvalitativa intervjuer av Jan TrostForskningsmetodik - Om kvalitativa och... av Idar Magne HolmeEnkäten i praktiken : en handbok i enkä... av Göran Ejlertsson
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn